HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0379.931.056
  • Kỹ Thuật: 0379.931.056
  • Tư Vấn: 024.3784.0873
Nhà máy công ty Seojin
Địa điểm lắp đặt: Bắc Ninh Nhà máy chuyên sản xuất phụ trợ cho nhà máy điện tử Samsung - đo đó yêu cầu đặt ra là - năng suất lao động cao - độ tin cậy lớn - hệ số sử dụng cao -hạn chế tối đa hỏng hóc ảnh hưởng dây chuyền công nghệ - làm việc trong cường độ cao - tần suất hoạt động nhiều.