HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0379.931.056
  • Kỹ Thuật: 0379.931.056
  • Tư Vấn: 024.3784.0873
Hệ điện xe bảo dưỡng IHI
Địa điểm lắp đặt: Cầu Nhật Tân Nhà thầu liên kết: Công ty Song Da - Jurong