HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0379.931.056
  • Kỹ Thuật: 0379.931.056
  • Tư Vấn: 024.3784.0873
Pa lăng 5 Tấn - Dầm Đơn
Pa lăng 5 Tấn - Dầm Đơn
Dùng để nâng những vật nặng có trọng lượng Q <5 Tấn
Pa lăng KG - 10Tấn Dầm Đôi
Pa lăng KG - 10Tấn Dầm Đôi
Dùng để nâng những vật nặng có trọng lượng Q <= 10 Tấn