HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0379.931.056
  • Kỹ Thuật: 0379.931.056
  • Tư Vấn: 024.3784.0873
Monorail
Monorail
Chỉ có Pa lăng chạy trên đường rail đã được cố định. Thường dùng trong nhà xưởng theo các tuyến đã được định sẵn.