HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
  • Kinh doanh: 0912.093.814
  • Kinh doanh: 0379.931.056
  • Kỹ Thuật: 0379.931.056
  • Tư Vấn: 024.3784.0873
Cổng trục dầm đơn
Cổng trục dầm đơn
Cổng trục dầm đơn chủ yếu được sử dụng ngoài trời, có dải tải trọng nhỏ hơn 20tấn