Thang hàng MASAN HD

Thang nâng sử dụng tời Hitachi – Nhật Bản Địa điểm lắp đặt: Nhà máy của Công ty CP MASAN HD – TP. Hải Dương

Thang hàng sử dụng trong các nhà máy công nghiệp -như nhà máy thực phẩm Masan sử dụng rất hiệu quả -hệ số sử dụng máy đạt rất cao – tiết kiệm rất nhiều sức lao động con người – năng suất lao động cao – giá thành sản phẩm hạ – đạt được mục đích nhà thiết kế đề ra .

Leave Comments

0912093814
0912093814