Nhà máy VINACOMIN

Công trình nhà máy Công ty TNHH MTV Mỏ than Hồng Thái ( VINACOMIN) Địa điểm lắp đặt : mỏ than Hồng Thái – Uông Bí – Quảng Ninh

Cầu trục dầm đơn, pa lăng hiệu KG – Hàn Quốc, Q = 5 Tấn, khẩu độ 16m

Leave Comments

0912093814
0912093814