Nhà máy công ty Seojin

Địa điểm lắp đặt: Bắc Ninh Nhà máy chuyên sản xuất phụ trợ cho nhà máy điện tử Samsung – đo đó yêu cầu đặt ra là – năng suất lao động cao – độ tin cậy lớn – hệ số sử dụng cao -hạn chế tối đa hỏng hóc ảnh hưởng dây chuyền công nghệ – làm việc trong cường độ cao – tần suất hoạt động nhiều.

Leave Comments

0912093814
0912093814