Dự án nhà máy Steel Flower

Dự án nhà máy Steel Flower thuộc tập đoàn LG cung cấp nguyên vật liệu cho nhà máy LG sản xuất các máy móc dân dụng thiết yêu với khối lượng rất lớn – hàng hóa chất lượng cao -yêu cầu khắt khe về độ chính xác – công nghệ tiên tiến – đảm bảo an toàn thiết bị nâng gồm : cầu trục khổ lớn + móc cẩu coil lifter + xe gòng – Móc C hook …vvv Nhà thầu thực hiện công ty TBCN Omiya thực hiện từ tháng 4/2019 – hoàn thành 7/2016 – bàngiao thử tải – đưa vào hoạt động hiệu quả rất cao đáp ứng kỳ vọng của CĐT

Các hạng mục máy cung cấp :

1. Cầu trục dầm đôi khẩu độ lớn : Q= 20T – Lk = 25m – Cao Hn = 8m – dài D = 130m.
2. Coil liter 30T + xe gong 20T + C Hook + ….

Leave Comments

0912093814
0912093814